Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Vega Spedition ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente
persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Vega Spedition ApS.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så
længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse
persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge
cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den
varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Vega Spedition ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.vegaspedition.dk er Vega Spedition ApS, Silovej 8, 1, 9900 Frederikshavn, cvr nr. 41400447
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt
eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med
henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.
Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos one.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som
du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.coms datacentre.
Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse
eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse
med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har
ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse LDJ@VEGAspedition.dk.

da_DKDanish